Corien Wortmann-Kool

Dit is de website van Corien Wortmann-Kool. Zij is sinds 1 januari 2015 bestuursvoorzitter van Stichting Pensioenfonds ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs.

Van 2004 tot 1 juli 2014 was zij lid van het Europees Parlement voor het CDA van 2004 tot 1 juli 2014 en vicevoorzitter van de EVP-fractie voor financiën, economie en milieu/energie. Zij vervulde een sleutelrol in de totstandkoming van het versterkte Eurobestuur, de bankenunie en wetgeving voor de financiële sector om meer verantwoord omgaan met risico’s te borgen. Ook heeft Corien veel werk verzet voor de transportsector en versterking van de logistieke rol van Nederland als ‘gateway to Europe’. Zij heeft zich altijd actief ingezet voor de positie van vrouwen. Voor 2004 was Corien topambtenaar op het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De eerste jaren van haar werkzame leven zat zij in het directieteam van een detailhandelsonderneming.

Naast het voorzitterschap bij ABP vervult zij diverse bestuurlijke nevenfuncties: voorzitter van de Raad van Toezicht van Save the Children NL; Raad van Commissarissen van Aegon (sinds mei 2014); Raad van Toezicht van het Kadaster en; Jury van de Prix Veuve Clicquot Zakenvrouw van het Jaar. Corien blijft betrokken bij de Europese politiek, zij blijft vicevoorzitter van de Europese Volkspartij (EVP) en zal participeren in het maandelijks topoverleg van EVP-regeringsleiders.